BIOMASS PELLET

ถาม-ตอบ

BioMass Pellet ที่ผลิตขึ้นโดยวัสดุ เหลือใช้จากการเกษตร เช่น เหง้ามันสำปะหลัง, ซังข้าวโพด, เปลือกยูคาลิปตัส และ ต้นไม้โตเร็ว เช่น ต้นตะกู, ต้นกระถิ่นยักษ์ นำมาผ่านขบวนการย่อย และลดความชื้นแล้วนำมาอัดเป็นแท่ง ต่อจากนั้น ก็นำไปลดอุณหภูมิ ก่อนจัดเก็บเข้า ไซโล (Silo) โดยสามารถรักษาความชื้น (Moisture Content) อยู่ในระหว่าง 5 -10% ซึ่งจะทำให้ การนำไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้และให้ปริมาณค่าความร้อนที่สูง พลังงาน ที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดเม็ด (BioMass Pellet) ประมาณ 4.8 เม็กกะวัตต์ต่อตัน (MWh/ton) หรือประมาณ 17 ล้านบีทียูต่อตัน (BTU/ton) การปล่อยก๊าซที่เป็นพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ไนโตรเจน ออกไซด์ (NOX) และ Volatile Organic Compounds มีปริมาณที่น้อยมาก ทําให้เชื้อเพลิงอัดเม็ด (Wood Pellet) เป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Wood Pellet) 18 กิโลกรัม จะมีเศษขี้เถ้าเพียง 85 กรัมเท่านั้น

สามารถใช้ได้ทั้งในรูปของพลังงานความร้อนเพื่อผลิตไอน้ำ หรือน้ำมันร้อนใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานต่างๆ หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น หรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ และเนื่องจากต้นทุนพลังงานจากชีวมวล ซึ่งก็คือ ราคาของชีวมวลเทียบกับพลังงานที่ได้จากชีวมวลยังมีราคาถูกเทียบกับต้นทุนพลังงานจากการใช้น้ำมันปิโตรเลียม เช่น น้ำมันเตา จึงได้มีการนำชีวมวลต่างๆ มาใช้ทดแทนน้ำมันเตา เพื่อผลิตพลังงานความร้อนอย่างแพร่หลาย และยังเป็นการสนับสนุนการใช้เศษวัสดุการเกษตรในประเทศ เพื่อลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ในการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆ

SAFETY - BIOMASS PELLET MACHINE

ปัจจัยสำคัญในการเริ่มกระบวนการสร้างโรงงานผลิตเม็ดชีวมวล คือ กองทุน, สถานที่เหมาะสมกับนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม ข้อมูลในการใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับในอุตสาหกรรมแหล่งวัตถุดิบ ราคา เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนสามารถปรึกษา จากทางบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ และ รับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ชำนาญการ

เครื่องจักรผลิตเม็ดชีวมวล นอกจากทำกำไร แล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลผลิต ผลตอบแทน จากการลงทุนสูง การเลือกเครื่องจักร ต้องดูจากนวัตกรรมและข้อเปรียบเทียบในท้องตลาด การรับรองจากแหล่งที่ซื้อ และทางบริษัทฯ เราได้มี คุณสมบัติเครื่องจักรที่เหมาะสมกับวัตถุดิบในประเทศไทย จากประสบการณ์การขาย การผลิตมากว่า 20 ปี นักลงทุนจึงมั่นใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรของเรา

เครื่องจักรผลิตเม็ดชีวมวล TTE มีคุณภาพดี ด้วยประสิทธิภาพ และ นวัตกรรมขั้นสูง ใช้งานง่าย พลังงานต่ำ มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถทำกำไร และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลผลิตและ ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง

เครื่องจักรผลิตเม็ดชีวมวล TTE มีตั้งแต่ราคา XXXXX - XXXXXXX บาท
(หมายเหตุ ราคาเป็น ราคาประมาณแต่ละเครื่องต่างที่ค่ากำหนด สนใจสอบถาม Click Here)