BIOMASS PELLET MACHINE

บริษัท เทอร์ มอล เทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักร สำหรับผลิต เชื้อเพลิงเม็ดชีวมวล
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ในอุตสาหกรรม Biomass Wood Pellet ครบวงจร

กรรมวิธีในการผลิตเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด (Biomass Pellets)
1. เริ่มจากการเตรียมตัววัตถุดิบ (Raw Material Preparation)
2. การอบลดความชื้น (Drying Process)
3. การบดสับละเอียด (Grinding Process)
4. การอัดเม็ด (Pelletizing Process)
5. การทำให้เย็น (Cooling Process)
6. การร่อนและคัดแยก (Sieve and Screen Process)
7.การจัดเก็บและการบรรจุผลิตภัณฑ์ (Storage and Bagging Process)

PRODUCTION PROCEDURE

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

อะไรทำให้เราแตกต่าง

  • บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง ด้านการออกแบบ และการผลิต
  • บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เข้ากับวัตถุดิบของโรงงานลูกค้าได้
  • บริษัทฯ ให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน ตั้งแต่เริ่มธุรกิจไปจนถึงงานขาย ด้วยความจริงใจ
  • บริษัทฯ มีนวัตกรรมเครื่องจักรขั้นสูง เพื่อการผลิตชีวมวลอัดเม็ดที่ผลิตมีคุณภาพสูงและได้มาตราฐาน

ข้อควรรู้

วัตถุดิบที่นำมาผลิต ชีวมวลอัดเม็ด (Biomass Pellets) เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อชีวมวล ที่หาได้ตามเศษพืชผลการเกษตร ที่เหลือจากการแยกส่วนจากการใช้สอยอื่นๆ แล้วนำมาไล่ความชื้นให้เหลือ 5-15% โดยน้ำหนักบดให้มีขนาดเล็ก แล้วนำมาเข้าเครื่องอัดเป็นแท่งชีวมวล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 6-8 มิลลิเมตร ยาว 25-30 มิลลิเมตร

เลือกเครื่องจักร ที่มีความจุเหมาะสม ตามความต้องการของคุณ

บริษัทฯ สามารถจัดหา สายการผลิตชีวมวลอัดเม็ด ที่มีผลผลิตตั้งแต่ 1 ตันต่อชั่วโมง ถึง 10 ตันต่อชั่วโมง หากคุณมีความต้องการ หรือคำถามใดๆ โปรดฝากข้อความถึงเรา